top of page

Cookiebeleid

Als uw website bijvoorbeeld persoonlijke informatie bijhoudt door het gebruik van cookies of synthetische technologieën, dient u dit duidelijk te maken aan uw sitebezoekers. Wees duidelijk over de trackingtools (bv. cookies, flashcookies, webbakens, etc.) die uw website gebruikt, welke persoonlijke informatie er wordt verzameld en waarvoor deze wordt gebruikt.

Het is belangrijk om op te merken dat diensten van derden, zoals Google Analytics of andere applicaties die worden aangeboden via Wix, de cookies plaatsen of andere trackingtechnologieën gebruiken via de diensten van Wix, hun eigen beleid kunnen hebben met betrekking tot hoe ze informatie verzamelen en opslaan. Omdat dit externe diensten betrekking hebben op soortgelijke handelswijzen, niet onder het privacybeleid van Wix.

In dit omvangrijke artikel krijgt u meer informatie over cookies en uw Wix-site

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven, is echter een eenvoudige uitleg, informatie en voorbeelden in algemene zin. U dient dit artikel niet te omvatten als juridisch advies of als ongeveer wat u feitelijk zou moeten doen. Wij raden u een juridisch advies aan om te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw cookiebeleid.

bottom of page